САУНИ
 

САУНИ

ДИФ Стакло во својата понуда нуди повеќе типови на лизгачки системи како и стручна помош при одржување на истите
 

ТИПОВИ

Диф Стакло исто така во својата понуда има и системи кои се базирани на принципот на лизгање и вртење на стаклените панели
 

ОДРЖУВАЊЕ

Диф Стакло нуди и систем со една горна шина т.е. Хоризонтални Лизгачки Системи HSW
 

ОПРЕМА

Диф Стакло се грижи и за правилно одржување и користење на монтираните системи
 
 
 

Нашите Канцеларии:

🖈 Адреса
с.Косел, Комплекс ЕМО
6000, Охрид
Р.Македонија 
🕽 Телефон
00 389 46 230 035 Канцеларија
00 389 76 494 159 Бобан
00 389 70 352 824 Ристе
Емаил
kitanoski@difbazeni.com
bgerasimoski@gmail.com