ЛИЗГАЧКИ СИСТЕМИ

 

Системи
со Лизгање

ДИФ Стакло во својата понуда ви го нуди системот SF 20. Одлична комбинација на германски квалитет и ниска цена.
 

Лизгај и Врти
Системи

ДИФ Стакло исто така во својата понуда има и систем кој е базиран на принципот на лизгање и вртење на стаклените панели. SF 25
 

HSW
Системи

ДИФ СТАКЛО од неодамна го нуди и системот HSW (Horizontal Sliding Wall) SF 40 со една горна шина.
 

SF 20 Систем

РАКУВАЊЕ
- Отклучете и лизгајте го првиот панел за отварање

- Лесно движење на елементите со интегрирани задржувачи на наредните стакла

- Широк поглед кога се сите панели отворени
МОЖНИ АПЛИКАЦИИ
Овој систем има можност да се користи на многу различни места, некои од тие се:

- За заштита од неповолни временски услови

- Интерно како разделувач на канцеларии

- Во угостителски и туристички објекти

- Застаклување на Балкони и др.
За сите други подетални технички информации за овај систем ве молиме контактирајте ги нашите стручни лица

Фотографии

Back
Next

Наши Проекти

Превземи

SF 20 БРОШУРА

КОНТАКТ

SF 25 Систем

РАКУВАЊЕ
- Едноставно отварање со туркање на рукохватот
- Лесно движење на сите стаклени панели
- Широк поглед кога се сите панели отворени
МОЖНИ АПЛИКАЦИИ
За сите други подетални технички информации за овај систем ве молиме контактирајте ги нашите стручни лица
ОПЦИИ
- Овој систем доаѓа во други две варијанти SF 30 и SF 35
- SF 30 се разликува од стандардниот по тоа што има инкорпорирано алуминиумски рамки
- SF 35 покрај алуминиумските рамки има и двојно стакло
Овој систем има можност да се користи на многу различни места, некои од тие се:
- За заштита од неповолни временски услови
- Во угостителски и туристички објекти
- Застаклување на Балкони и др.

Фотографии

Back
Next
Back
Next

Наши Проекти

Превземи

SF 25 БРОШУРА

SF 40 H-S-W

СИСТЕМ SF 40
ХОРИЗОНТАЛНИ ЛИЗГАЧКИ ПАНЕЛИ

-
Идеален за големи трговски центри како застаклување на големи излози, но погоден и за домашна употреба за преградување на простории итн.

- Лизгачките панели се независни едни од други и со помош на системот за лизгање и вртење се паркираат и завземаат многу мала површина

- Доаѓа со многу различни дополнителни опции, и димензии.
СПЕЦИФИКАЦИИ

- Хоризонтални Лизгачки панели

- Прицврстени само на горна шина, без потреба од уништување на веќе направен под.

- Паркиралиште на една од страните на системот кое може  да биде од внатрешна страна или од надворешна.

- Алуминиумски појачани профили

- Систем на лизгање Лизгај и врти

Фотографии

Back
Next

Наши Проекти

Превземи

SF 40 HSW БРОШУРА
 
 
 
🕽 Телефон
00 389 46 230 035 Канцеларија
00 389 76 494 159 Бобан
00 389 70 352 824 Ристе
Емаил
kitanoski@difbazeni.com
bgerasimoski@gmail.com

Нашите Канцеларии:

🖈 Адреса
с.Косел, Комплекс ЕМО
6000, Охрид
Р.Македонија